Ja I Cała Reszta

Przez stół przeciągnęłam niebieski kawałek materiału, marszcząc go odpowiednio tak żeby wyglądał jak płynąca rzeka. Adoptujcie, nie kupujcie, zw³aszcza rasowych z hodowli. Je¶li siê da i s± warunki, to dwa od razu. blog o biznesie na nią z nadzieją, że to jakieś wyrafinowane poczucie humoru, na które jestem zbyt głupia. Ale nie. Więc patrzę na nią i milczę. No bo cóż. Znów jestem w punkcie wyjścia, wiem, że nadal szukam kosmetyczki. Bo choć babka pięknie robi co tam trzeba, to oprócz ciała odpoczywać musi przede wszystkim głowa.
- Gdyby w tym zdaniu zamieniæ s³owo "kot" na "pies", wszystko by siê zgadza³. Psy s± przyzwyczajone do ¿ycia w stadzie, najlepiej czuj± siê w kontakcie z innymi zwierzêtami albo z cz³owiekiem, który po¶wiêca im du¿ czasu. Tymczasem koty s± samotnikami - poluj± w pojedynkê, nie tworz± gromad. Kot ¶wietnie siê czuje w swoim towarzystwie, bo gdy w domu nie ma w³a¶cicieli wiêkszo¶æ dnia po prostu mo¿e przesypiaæ. Je¶li zapewnimy mu odpowiednie warunki - kocie zabawki, przestrzeñ, pe³n± miskê i porcjê zabawy po powrocie z pracy - zwierzakowi niczego nie zabraknie - wyja¶nia dr Kaleta.
Prośbę ułaskawienie reżysera, ze względów humanitarnych, skierował w czerwcu do władz Rosji także sekretarz generalny Rady Europy, Thorbjoern Jagland. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, poinformował jednak, że checklist ten nie może stanowić podstawy do ułaskawienia. Wcześniej sam Putin podkreślał publicznie, iż zarzuty wobec Sencowa nie mają związku z jego działalnością twórczą, a dotyczą terroryzmu.
Związek mężczyzny i kobiety - nie spełniają zatem tej przesłanki związki homoseksualne, a także związki, w których z punktu widzenia medycyny, nie można odróżnić płci partnerów (obojnactwo dwupłciowe lub gdy przeważają cechy określonej płci zbliżone do płci partnera). Związek ten implikuje swoiste nazewnictwo: kobieta to konkubina, mężczyzna zaś nosi miano konkubenta.
Co śmieszniejsze, kilkakrotnie próbowałam zabrać ją na nagrania do telewizji, wydawało mi się, że dla dziecka to będzie atrakcja, ciekawe przeżycie. Marysia powiedziała mi po prostu: "Mamo, chodzenie do telewizji to nuda". Najlepiej więc, żeby sama znalazła swoją drogę (śmiech). Co jednak najważniejsze, Marysia jest bardzo ciekawa świata i dużo tym świecie rozmawiamy. Mój program "Kobieta na krańcu świata" jest dla nas tematem do niekończących się opowieści.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Ja I Cała Reszta”

Leave a Reply

Gravatar